Schokkend-Groningen.nl

Schokkend Groningen; We zijn het zat!                                                            Logo Schokkend Groningen Facebook  Logo Schokkend Groningen LinkedIn  Logo Schokkend Groningen Twitter

De inwoners die leven in de gaswinningsgebieden van de provincie Groningen, worden geconfronteerd met allerlei problemen. Hulp van overheden krijgen ze niet, de NAM is er nog steeds niet in geslaagd hun mooie beloftes waar te maken. Kortom: de bewoners zijn het wachten beu en eisen hun rechten op.

Actiegroep / beweging

In juni en december 2013 worden er besluiten genomen over de gaswinning en ons woongebied door o.a. de minister van Economische Zaken. Voordat deze besluiten genomen worden is het belangrijk dat alle inwoners laten horen dat het anders moet. Zolang wij ons stil houden kan de NAM rustig doorgaan met de gaswinning, en blijven wij achter met de ellende. Als wij nu niets van ons laten horen, is het te laat. De zaak terugdraaien kan namelijk niet, en zijn we voor altijd de klos! Vandaar de oprichting van Schokkend Groningen, de actiegroep die alle Groningers oproept om samen (ludieke) acties te voeren om een duidelijk signaal af te geven; dat het genoeg is geweest! Praten alleen helpt niet meer, dit heeft ons in het verleden niets opgeleverd. Daarnaast willen we u via de website zoveel mogelijk die informatie geven die u van de overheden en de NAM niet krijgt.

Wat willen wij: Samen een vuist maken en zorgen dat we krijgen waar we recht op hebben. Meld u kosteloos aan via de pagina Aanmeldingsformulier, uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Gedupeerden

Veel gedupeerden krijgen niet de vergoeding waar ze recht op hebben. De NAM belooft steeds beterschap en doet ons geloven dat de schade aan onze woningen ruimhartig wordt vergoed. Maar zodra het ingewikkeld wordt, of om hoge bedragen gaat, zoals bij lekkende mestkelders, grote boerderijen met zogenaamd achterstallig onderhoud, of historische panden, maar ook schade door bodemdaling (zettingschade), zijn ze niet thuis. Bovendien worden mensen zonder dat ze het weten door diverse taxateurs en NAM op een zijspoor gezet.

Bevingen

Er worden bevingen tussen de 4 en 5 met uitschieters naar 6 op de schaal van Richter verwacht. Ook de kracht van 7 staat bij de kansberekeningen. De intensiteit was bij de aardbeving van 16 augustus 2012 bij Huizinge tussen de VI en VIII (op de EMS-schaal), hoewel het KNMI alleen een VI noteert. Het leven van u en uw gezin is in gevaar, zeker als u in de driehoek Middelstum, Loppersum en Eemshaven woont. Hier zitten de gevaarlijkste breuklijnen en daar zijn geen oplossingen voor.

Woongenot en veiligheid

Een flyer wat te doen voor, tijdens en na een aardbeving geeft u geen garanties. U wilt toch niet dat uw complete huisraad vastgenageld staat? Veel mensen voelen zich niet meer veilig in hun woning, ons woongenot is ons ontnomen! Juni en augustus staan geregistreerd als de maanden waarin de zwaarste aardbevingen plaats vinden. We vernemen dat, nu deze maanden steeds dichterbij komen, de mensen zich steeds onrustiger voelen en zich terecht zorgen maken, of hun woning tegen deze krachten bestand is.

Onverkoopbare huizen

Onze huizen zijn nu onverkoopbaar geworden. Wie wil in dit gebied wonen? De politieke kopstukken komen allemaal langs, maar met lege handen! Niet met oplossingen, nee onderzoek is het toverwoord. De één roept dat de gaswinning moet stoppen. De ander zegt: ons gebied moet perspectief krijgen. Maar wat het perspectief dan moet zijn, weet men niet. Bovendien is er ook geen geld voor. Terwijl er dagelijks ongeveer aan 40 miljoen euro uit de grond wordt gehaald.

Keuzes

Geef inwoners keuzes: Stel ze schadeloos en compenseer ze in hun onkosten en laat ze weg gaan of geef mensen die willen blijven een aardbevingsbestendig huis, zodat iedereen veilig kan wonen. Ook onze kinderen hebben toch recht op een veilige woonplek?

Toekomstfonds

Richt een toekomstfonds op zoals in Alaska en Noorwegen, zodat de Groningers die blijven wonen in dit gebied ook profiteren van de bodemschatten die onder hun voeten worden weggezogen en zo tenminste nog iets over houden aan alle ellende die de NAM en de Staat veroorzaken in onze mooie provincie Groningen.

Rechter

Het is toch in- en intriest dat de inwoners naar de rechter moeten stappen om de waardevermindering van hun woning af te dwingen, en eventueel gecompenseerd krijgen.

Teloorgang

De teloorgang van historische gebouwen en cultureel erfgoed is ons deel.

Dijken, bodemdaling en ondergrondse infrastructuur en nog veel meer…

De dijken zijn niet voldoende op hoogte en niet veilig. Het risico dat bij ons de dijken doorbreken is 100x zo groot als in het westen van Nederland.

Ook voor bedrijven is het een strop. Boeren hebben last van bodemdaling. Drainagebuizen die eerst boven water lagen zitten nu onder water. Waterschap Noorderzijlvest zegt dat ze zich aan het peilbesluit houden en stuurt claimanten naar de NAM. En NAM stuurt ze weer naar een andere instantie, het van het “kastje naar de muur beleid”. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest beweren dat schade door zetting als gevolg van bodemdaling door gaswinning niet kan. Dit beweert ook de Commissie Bodemdaling. Het is nu wel duidelijk dat de laatste jaren zoveel schade is ontstaan dat de bewijslast omgedraaid zou moeten worden.

De ondergrondse infrastructuur is in gevaar, zoals het buizenstelsel, maar ook wegen, viaducten enz.

Er vinden in dit gebied door het bedrijfsleven weinig tot geen investeringen meer plaats.
Er  moeten miljarden euro’s naar de provincie Groningen komen, investeren!

Bent u nu nog in de veronderstelling dat de Staat der Nederlanden goed voor u zorgt? Er is inmiddels voldoende bewijs dat dit niet zo is. Wat doet u als er slachtoffers vallen? Waar denkt u steun te krijgen, als één van uw familieleden slachtoffer is? En wie is waarvoor verantwoordelijk?

Daarom, geef aan dat u ons steunt en of u bereid bent samen met vele andere inwoners te knokken voor een menswaardig bestaan, voor nu en voor de toekomst!

Schokkend Groningen, de eerste actiegroep die het opneemt voor de Groningers v.w.b. de gaswinnings/aardbevingsproblematiek!

Postadres Schokkend Groningen,
J.M. Lanting
Torenstraat 5
9982AW   Uithuizermeeden
Tel.nr.: 0595-415060