Komende bevingen… ?

Bevingen:

Er worden bevingen tussen de 4 en 5 met uitschieters naar 6 op de schaal van Richter verwacht. Ook de kracht van 7 staat bij de kansberekeningen. De intensiteit was bij de aardbeving van 16 augustus 2012 bij Huizinge tussen de VI en VIII (op de EMS-schaal), hoewel het KNMI alleen een VI noteert. Zelfs nu in 2015 worden over deze aardbeving nog steeds vragen gesteld, er klopt iets niet, o.a. de intensiteit. Het leven van u en uw gezin is in gevaar, zeker als u in de driehoek Middelstum, Loppersum en Eemshaven woont. Hier zitten de gevaarlijkste breuklijnen en daar zijn geen oplossingen voor.

An outlook on induced earthquakes in the Netherlands: a Preliminary analysis
An outlook on induced earthquakes in the Netherlands- a Preliminary analysis 55087237b7c59
https://www.researchgate.net/profile/Anton_Fp_Putten/publications

Voor de aardbevingen zie: www.bevinggevoeld.nl

Calculator voor het berekenen van aardbevingen: www.earthquake.usgs.gov

Rampenwet (oud) Noodtoestand, Staat van Beleg, Wet Veiligheidsregio’s

Vergelijk aardbevingen met Huizinge:

Rampenwet (oud) Noodtoestand, Staat van Beleg, Wet Veiligheidsregio’s

Vergelijk magnitude op Richterschaal van aardbevingen met de aardbeving van 16 augustus 2012 te Huizinge

10 jaren visie van Schokkend Groningen, 21 maart 2014:
Toename aardbevingen 10 jaren visie Schokkend Groningen

SodM rapport 16 januari 2014: Risico Analyse Aardgasbevingen Groningen

Op het onderstaand kaartje ziet u de rode gebieden die het meeste gevaar lopen. Er onder worden de breuklijnen getoond. De groen en gele zijn de gevaarlijkste breuklijnen m.b.t. aardbevingen, dat is juist het gebied: de driehoek Middelstum, Loppersum en Eemshaven.

ondergrond

Grafiek aantal aardbevingen Groninger veld JPEG