De voorspelde bodemdaling

Voorspelde bodemdaling in de provincie Groningen door aardgaswinning uit het Groningen-Veld. Bron: http://www.njgonline.nl/publish/articles/000241/article.pdf

(klik het kaartje aan om een vergrote versie te kunnen zien)

Bodemdalingsprognose tot 2050, d.d.1999 njgonline.

Zie ook: De verwachte verzakking van de bodem in Groningen door de aardgaswinning 16 mei 1972 ir. H. van Wijngaarden Provinciale Waterstaat Gr.: www.npogeschiedenis.nl 

Rapport van Troostwijk Expertises van panden fam./Dirk Braam.
161106355-fam-braam-uithuizermeeden-troostwijk-expertise